1,000 + malam percuma ditebus mingguan dengan mata ganjaran

Copyright

Notis Perundangan

Laman web ini dimiliki oleh clic.com.my. Hak cipta bahan yang terkandung di dalam laman web ini dimiliki dan kekal dengan Hotel KL kecuali dinyatakan sebaliknya. Akses anda ke tidak membayangkan lesen untuk membiak dan / atau mengedarkan maklumat ini. KL Hotel tidak mengendors atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan, atau penggunaan, mana-mana laman web yang dikaitkan dengan laman web ini.

Laman web ini telah disusun dengan niat yang baik oleh Hotel KL. Untuk setakat yang dibenarkan oleh undang-undang semua maklumat ditawarkan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, atau kesempurnaan atau ketepatan maklumat yang terkandung di dalamnya. Maklumat di laman web ini mungkin mengandungi kesilapan teknikal atau kesalahan tipografi. Maklumat boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa Hotel KL tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian yang timbul daripada peruntukan atau penggunaan maklumat dan bahan terkandung dalam laman web ini (selain daripada kerugian yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang).

Sebarang maklumat atau bahan yang diberikan kepada kami secara langsung atau tidak langsung atau melalui laman web, selain daripada maklumat peribadi dan maklumat tempahan (lihat Dasar Privasi kami) akan dianggap tidak menjadi sulit, tidak mempunyai sebarang nilai komersial. Dengan memberikan apa-apa maklumat atau bahan, anda geran Hotel KL dan sekutu-sekutunya tidak terbatas, lesen tidak boleh batal untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, melaksanakan, mengubahsuai, menghantar dan mengedarkan apa-apa maklumat atau bahan, dan anda juga memberikan Hotel KL dan sekutu-sekutunya lesen percuma kepada menggunakan apa-apa idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung di dalamnya. Tiada bahan akan mengakui atau dikembalikan kecuali perjanjian bertulis diperolehi pada masa peruntukan.